Aktuellt

 

Öppet hus den 18 april på Vega Stadshotel

Välkommen till öppet hus den 18 april mellan kl. 17.30 – 19.30 på Vega Stadshotel. Göran Svensson, SBN ordförande inledar mötet.  Ni kommer att ha möjlighet att ställa frågor till Trafikverket, SL och kommunen om de pågående arbetena i området.

Inbjudan till öppet hus

Pendeltågstation & Bussterminalen

Cirka 80 % av markarbetet är klar och tåget går på ett tillfälligt förbispår för att lämna plats för stationsbygge. Både Pendeltågstation & Bussterminalen kommer att vara klar december 2018 men de kommer att tas i drift våren 2019.

Trafikplats, Vega

Anläggning av Trafikplats Vega och anslutande vägar och gc-vägar till väg 73, Norrby gärde och Vega pågår och kommer att vara färdigt hösten 2018.

GC-bron & tunnel

GC-bron över spåret är på plats och GC-tunnel i den södra delen av Vega kommer att vara färdig december 2018. Vi kommer att anlägga en GC-väg från Vega genom Mellanberget vilket kommer att anslutas till gc-tunnel under Gamla Nynäsvägen vid Port 73.

Anläggning av infrastruktur

Infrastruktur i de perifera delarna av Vega (Station är centrum) är färdiga d.v.s. DP 1, DP5 och den östra delen av DP2. Mark- och infrastrukturarbeten pågår i de övriga delarna

Bostäder & Skolor

Det kommer att byggas 3600 bostäder, 5 förskolor och 2 grundskolor. Cirka 850 bostäder och två förskolor är färdigbyggda och har tagit i drift. Det innebär att mer är 2000 personer har redan flyttat in i Vega. Utöver naturreservatet som finns inom stadsdelen, kommer det att finnas många parker, torg, aktivitetshus och två fotbollsplaner.

Affärslokal

Avtal är redan skrivit med Pressbyrån som ska börja med sin verksamhet vid öppning av Stationen. Våningar på Markplan på alla byggnader i den centrala delen av Vega är öronmärkta som kommersiella ytorna. Många företag som matvaffär har redan visat intresse för etablering av sina verksamheter i området.


 

Publicerad av alex.barsati@haninge.se
Senast uppdaterad 2018-04-03

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Tfn 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng