Avdelningar

I augusti öppnar förskolan Duvan.

I början av terminen öppnar vi avdelningen Solen och förskolans gemensamma Torg och matsal. Alla barn kommer att i början av terminen ha sin hemvist på avdelningen Solen men barnen kommer att delas in i olika åldersgrupper under verksamheten.

Pedagogerna som arbetar på Duvan heter, Therese, Linn, Olga, caroline och Malin

det finns tre till avdelningar på Duvan som vi kommer att öppna upp efter hand. de heter: Raketen, Stjärnan och Månen.


m1  Ismålning


Robot i kartong  Sandelek

Trollvärld   Bygga på Ljusbord


 st4   Bygghörna

sr1   Målning


 Sandlek   Hemvist

Publicerad av Haga-Gudö förskolor
Senast uppdaterad 2017-07-04

Haga förskolor – Tistelvägen 68, 136 81  Vendelsö


Stäng
Stäng