Gudö

gudö
hban
g2g5g4

Gudö är en förskola med sex stycken avdelningar, fyra torg, sex stycken små ateljéer och en stor ateljé fördelade på två våningar. Varje grupp disponerar en del av huset med kompletterande gemensamma pedagogiska miljöer, t.ex. torg och ateljé. Barnen arbetar i mindre grupper under större delen av dagen, dessa grupper växlar miljöer och pedagoger. På Gudö förskolor har vi utesov för de yngsta barnen som finns på våning två och inne sov/vila för de äldre barnen på våning 1. Förskolan är belägen i natursköna Vendelsö, med närhet till både skog och stad.

367

kontakt

Telefonnummer
Våning 2 08-606 80 55 (yngre barn)
Våning 1 08-606 80 33 (äldre barn)

Besöksadress

Bondvägen 17

Postadress
Gudö förskola
136 81 Vendelsö


Förskolechef
Jan Oskarsson
08-606 50 78
jan.oskarsson@haninge.se

Bitr. Förskolechef
Stina Wennerström
08-606 81 85
stina.wennerstrom@haninge.se

Placeringsassistent
Kristina Stein
08-606 87 09
kristina.stein@haninge.se

Haga förskolor – Tistelvägen 68, 136 81  Vendelsö


Stäng
Stäng