Kantele

På förskolan Tallen finns tre finskspråkiga avdelningar. Målet är att ge barn med finsk språkbakrund möjlighet att behålla och utveckla språket och känna stolthet över sin kultur.

I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, under grundskyddet betonas särskilt att:

"barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt"

Den finska kulturen blir synlig bredvid den svenska och barnets medvetenhet om mångfalden ökar. Barnets positiva identitet som flerkulturbärare och skapare förstärks.

Genom ökad tillgång till språket främjas barnets lärande.

 

Publicerad av Södra Handens förskoleområde
Senast uppdaterad 2017-11-28

Telefonnummer till avdelningarna

Kantele 1. 08-606 49 10

Kantele 2. 08-606 49 09

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se  Till intranätet


Stäng
Stäng