Ornö – förskola och skola
SchoolSoft Haninge kommuns logga
Blanketter
Lämna synpunkt eller klagomål                                             
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Border Crossing 2017

Border Crossing 2017

Mötet mellan levande ting och digitala landskap

Som ett led i ett långt samarbete med Reggio Emilia Institutet och Reggio Children ska Haninges kommunala förskolor stå värd för en utställning från Reggio Children som heter Border Crossing från september till och med november 2017.

Utställningen består av en utställningsdel som belyser hur barnen och pedagoger i Reggio Emilia har jobbat. Den har även en ateljédel där besökarna kan laborera med digital teknik i relation till naturvetenskap och analoga uttryck.

Utställningen kommer att finnas på Rudan Center fördelat på två plan. I anslutning till Border Crossing kommer Haninges kommunala förskolors arbete i det gemensamma projektet ”Bygga Drömvär(l)den” samt KreMiMas verksamhet presenteras.

Utställningen lyfter undersökandet av barns och vuxnas relation med naturen kopplat till analoga uttryck som ex. grafiska uttryck, konstruktion, men även kroppens rörelser och ljud i kombination med digital teknik och digitala uttryck. Genom att koppla ihop flera olika uttryck möjliggörs nya tankebanor, fler perspektiv, kreativitet, fantasi och lekfullhet som framtidens människor och samhälle kommer behöva för att bygga ett hållbart samhälle där vi värnar om varandra och miljön.

Vi kommer erbjuda allmänhet, barngrupper och pedagoger att besöka utställningen. Utbildningar och studiebesök kommer även finnas att tillgå.

Läs mer om Border Crossing i Haninge 2017 här

Publicerad av dalaroskola@haninge.se
Senast uppdaterad 2017-07-15

Ornö skola – 130 55 Ornö  


Stäng
Stäng