Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Information om slutbetyg


Slutbetyg inom komvux kan utfärdas till och med den 1 juli 2020

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017.

I dagens kommunala vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Enligt övergångsbestämmelser har dock slutbetyg kunnat utfärdas fram till och med den 1 juli 2015, vilket senare har förlängts till och med den 1 januari 2017.

Många elever har gamla kursbetyg och övergångsproblemen kommer att kvarstå under många år. Därför förlänger regeringen nu tidsfristen till och med den 1 juli 2020 så att fler elever får möjlighet till slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/slutbetyg-inom-komvux-kan-utfardas-till-och-med-den-1-juli-20202/

Maila till syv@haninge.se  för mer information om det gäller dig!

Välkommen.

Vanliga betyg beställer du via receptionen centrumvux@haninge.se

 

 

.

Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2017-05-17

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng