Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Yh-ansökan vårdadministratör är nu stängd.

Ansökan för intag till hösten 2017 nu är stängd. Nästa utbildning startar i augusti 2018. Ansökan öppnas i oktober 2017.

 

För mer information kontakta annemay.otshagqvist@haninge.se

Publicerad av Centrum Vux
Senast uppdaterad 2017-05-17

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng