Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Rutiner för CSN-hjälp

CSN-stöd till elever på Centrum Vux

 

I första hand söker du information på www.csn.se


DROP-IN på plan 5 ingång O

Måndagar kl 10:00-11:00

Onsdagar kl 10:00-11:00

 

Du kan även skicka dina frågor/ärenden till CSN@haninge.se

Publicerad av Centrum Vux
Senast uppdaterad 2018-01-31

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng