Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Besök av skolan Omnia från Esbo i Finland

Tisdag 15/5 hade SFH (Svenska För Hantverkare)

besök av skolan Omnia från Esbo i Finland.


Vid besöket som samordnades av SFX- samordnaren

inom Storsthlm deltog Omnias rektor, bitr. rektorer och

representant för arbetsförmedlingen.

Vid besöket som skedde inom EU-projekt Erasmus, fick

deltagarna information om SFH-verksamheten av

skolledning, lärare och elever.

Publicerad av Daniel S -
Senast uppdaterad 2018-05-16

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng