Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Vi kan tyvärr inte bekräfta att din ansökan till annan skola är mottagen p.g.a hög arbetsbelastning.

Vi kan tyvärr inte bekräfta att din ansökan till annan skola är mottagen p.g.a hög arbetsbelastning.

Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2018-05-22

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng