Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Bra att veta

 

 

Vilka ämnen och kurser finns på CentrumVux?
I kurskatalogen ser du aktuellt utbud. 

Här finner du mer information om våra kurser och utbildningar

Vi erbjuder ämnen på grund som bland annat matematik, engelska, samhällskunskap, svenska och svenska som andra språk.
Vi erbjuder ämnen på gymnasienivå, bland annat matematik, engelska, biologi, fysik, naturkunskap, geografi, samhällskunskap, svenska och svenska som andra språk. 

CentrumVux har också hela utbildningar som startar i januari och i augusti. Det är vård och omsorgsutbildning, lärling till bagare, storkök och restaurangutbildning och fler. När startar CentrumVux kurser?
CentrumVux har 5 perioder och det börjar kurser i januari, mars, maj, augusti och oktober.
De flesta kurserna startar i januari och i augusti. Vilka kurser som startar varierar och du finner uppdaterad information på förstasidan i höger kolumn "Kurskatalog" och aktuella studieperioder finner du här till vänster.

Kurser som är utannonserade startar om det finns tillräckligt många sökande. Se studieperioder för schemalagda kursstarter.

I januari (period 1) och i augusti (period 4) startar de flesta av våra kurser och utbildningar, och i mars och oktober startar några få. Vill man studera med start i januari söker man i november och vill man starta i augusti söker man i maj. Man ansöker via hemsidan:

Ansök via hemsidan här 


Kurskatalogen
Det utkommer nya kurskataloger i april med kurser som gäller sommar och höst och i oktober som gäller
våren.
På CentrumVux finns också Svenska för Invandrare (SFI), Läs mer under fliken SFI i toppmenyn. SFI följer inte CentrumVux kalender med kursstarter och ansökan.


Vill du studera
kurser som inte finns på CentrumVux
och du är skriven i Haninge Kommun, se
Ansökan till annan utbildningsanordnare


Hur söker man?
Man söker endast via hemsidan före sista ansökningsdatum.  


SFI - Svenska för invandrare
Du kan läsa SFI från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Du behöver vara folkbokförd i Haninge.

Mer information om SFI studier.Vem får studera vid CentrumVux?
Du som är 20 år eller har avslutad gymnasieutbildning, men saknar betyget eller har betyget F / IG, samt att du är skriven i Haninge Kommun.
Är man skriven i annan kommun gör man ansökan  via vår hemsida, sedan skickar man en papperskopia till sin hemkommun för godkännande.


Om du är sjuk
Mejla din lärare eller kontakta läraren via vklass. 
vklass.se


Lösenord till wi-fi, datorerna och vklass

Det får du i receptionen - ring, skicka e-post eller kom till receptionen på plan 5.
Det är samma lösenord till datorerna på skolan, till wi-fi och till vklass.


CSN Studieekonomi
Söka studiebidrag och lån gör du via CSN.
www.csn.se
Har du frågor kring CSN kan du kontakta Jale hos oss
 jale.koyluoglu@haninge.se


Läs mer på studiestödsnämndens hemsida


Studentkort

Har du studielån och får du ditt kort via Sveriges Studentförening. Läs mer på www.mecenat.se eller på telefon 031 - 701 03 10. Studentkortet ger dig rabatter.Betyg, Slutbetyg eller Gymnasieexamen
Vi tar emot beställningar av betygsutskrifter över de kurser du har läst inom vuxenutbildningen i Centrum Vux i receptionen via blankett eller via e-post. 
Behöver du Slutbetyg eller Gymnasieexamen ska du kontakta någon av studie- och yrkesvägledarna minst 6 veckor innan kursslut.
Beställa betyg 


Prövning
Du kan läsa in ett eller flera ämnen på egen hand och därefter pröva för att få betyg.
Prövningen gäller hela kursen och kostar 500 kronor/kurs.  Mer information finns på hemsidan under fliken  "Prövning".  Prövningsperioder i månadsskiftet maj/juni och i november.
Man behöver inte göra prövning i sin hemkommun.
Mer om Prövning.


Kontakt med Personal på CentrumVux
Du finner kontaktuppgifter till personal under fliken "Personal" och CentrumVux kontaktuppgifter finner du här till höger och längst ner på sidan.


Läsa hos annan studieanordnare (en annan skola)
Gör ansökan där och skicka sedan ett pappersexemplar med dina betyg (studiehistorik) till CentrumVux för att rektor ska kunna bevilja.
Här finns information.

 Facebook
Vi har också en Facebook sida där vi informerar om det som berör de flesta på skolan. 


Studierum på Kulturhuset / biblioteket
Samarbete Centrum Vux - Kulturhuset i Haninge
Du kan låna dator och få handledning i informationssökningsteknik, sökning i databaser och bibliotekskataloger. Ett mindre antal kursböcker finns för utlån.
Öppettiderna är samma som biblioteket på Kulturhuset. eller kan du kontakta Pethra Öster på  08-606 87 83.
Det finns också ett mindre bibliotek på plan 6.


Tenta på CentrumVux då du studerar på annan skola
Är du inskriven på en annan skola och vill göra tentan på CentrumVux?

Läs mer om tenta från annan skola här


Kollektiv olycksfallsförsäkring
Haninge kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Försäkringsbesked finns i vår reception.
Läs vidare


Läs mer om komvux


Skolverket
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning

Alla Studier Komvux
http://allastudier.se/studiefakta/49-komvux/


Personuppgiftslagen
Centrum Vux följer 10§ PuL vid registrering av sökande.

.

Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2017-03-08

Kontakt

Centrum Vux Haninge

Besöksadress
i huset Riksäpplet på
Marinens väg 30: ingång A
plan 4-5

telefon 08-606 79 01
centrumvux@haninge.se

Studerandehandbok

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng