Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Bra att veta

 

 

 

 

Om du är sjuk
Mejla din lärare eller kontakta läraren via vklass eller via mejl.
vklass.se


Lösenord till wi-fi, datorerna och vklass

Det får du i receptionen - ring, skicka e-post eller kom till receptionen på plan 5.
Det är samma lösenord till datorerna på skolan, till wi-fi och till vklass.


Studentkort

Har du studielån och får du ditt kort via Sveriges Studentförening. Läs mer på www.mecenat.se eller på telefon 031 - 701 03 10. Studentkortet ger dig rabatter.


Studierum på Kulturhuset / biblioteket
Samarbete Centrum Vux - Kulturhuset i Haninge
Du kan låna dator och få handledning i informationssökningsteknik, sökning i databaser och bibliotekskataloger. Ett mindre antal kursböcker finns för utlån.
Öppettiderna är samma som biblioteket på Kulturhuset. eller kan du kontakta Pethra Öster på  08-606 87 83.
Det finns också ett mindre bibliotek på plan 6.


Kollektiv olycksfallsförsäkring
Haninge kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn och ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Försäkringsbesked finns i vår reception.
Läs vidare


Läs mer om komvux


Skolverket
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning

Alla Studier Komvux
http://allastudier.se/studiefakta/49-komvux/


Personuppgiftslagen
Centrum Vux följer 10§ PuL vid registrering av sökande.

.

Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2017-08-11

Kontakt

Centrum Vux Haninge

Besöksadress
i huset Riksäpplet på
Marinens väg 30: ingång A
plan 4-5

telefon 08-606 79 01
centrumvux@haninge.se

Studerandehandbok

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng