Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Svenska för hantverkare och SFI

Hantverkare i farten

Yrkesutbildningar för dig med och utan yrkesförkunskaper i kombination med undervisning i svenska.

Utbildningen

  • Du läser SFI - Svenska för invandrare, samtidigt som du lär dig yrkesspråket.
  • Du får grundläggande datakunskaper.
  • Du får kontakt med din bransch och praktiserar tillsammans med en handledare på din arbetsplats.
  • Du kan få dina yrkeskunskaper validerade och du har möjlighet till komplettering av dina kunskaper.
  • Du fortsätter eventuellt på SVA Svenska som andraspråk - på grundläggande nivå.
  • Du läser kursen Arbetsmiljö och säkerhet.
  • Kurstiden är individuell.

Under utbildningstiden får du information om den svenska arbetsmarknaden och fackliga frågor. Studiebesök på arbetsplatser ingår.

Intagning sker kontinuerligt.

 

Kommande kursstarter hos oss:

Bygg startar                                   Januari 2018

Måleri startar                                  Januari 2018

Fordonsmekaniker                        Januari 2018

Billackerare startar                        Januari 2018

Svets startar                                   April 2018

Elektriker startar                            Augusti 2018

 


Vi söker även fler elever till våra utbildningar i 

Billackerare


Ansökningsblankett (finns till höger) fylls i och lämnas till Vuxenutbildningen i din hemkommun för godkännande.

Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2017-09-20

Ewa Norman
Administratör SFH
telefon 08-606 80 56
ewa.norman@haninge.se


Amie Norrman-Söderman, Utbildare - Målare
Björn Glad Bergdahl, Utbildare - Målare
Hans Viberg, Utbildare - Bygg
Sven-Åke Karlsson, Utbildare - Bygg
Svenne Wijk, Yrkeslärare - Fordonsmekaniker
Åke Johansson, Utbildare - Billack/reparatör
Bengt Wallberg, Utbildare - Elektriker
Jennie Hallestam, Utbildare - Svets

Mail till oss
sfh@haninge.se


Här finns vi

Dokument

 

Ansökan för dig med utbildning/erfarenhet

Ansökan för dig utan utbildning/erfarenhet

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng