Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Söka till annan skola

 

Så här ska du göra när du söker till en utbildning i en annan skola/kommun!

Varför: Om du vill ansöka till en kurs eller ett kurspaket som Centrum Vux inte erbjuder så måste du ansöka via en annan kommun. Du är inte automatiskt berättigad att läsa hos annan utbildningsanordnare för att du ansöker om det utan din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella förordningar och ekonomiska resurser.

Så här gör du:

1. Gå in på hemsidan för en annan kommun, t ex Stockholms stad, Nacka, Nynäshamn eller C3L, Tyresö. När du hittat den utbildning du vill gå så fyller du i deras ansökningsformulär. Det finns oftast på deras hemsida. Skicka ansökan.

2. När du har skickat din ansökan så går du in på ”Mina sidor” på den ansökan du har gjort och skickar din ansökan per e-post, som PDF, även till oss på Centrum Vux på adressen:

3. Glöm inte att bifoga dina betyg när du skickar ansökan till Centrum Vux och att motivera varför du vill gå utbildningen. Om din ansökan saknar betyg så kommer den inte att behandlas.

4. OBS! Vi kommer inte att behandla ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag!

Se nedan för sista inlämningsdagar för ansökan.

Det är Centrum Vux sista ansökningsdag som gäller även om kommunen du söker till har en senare ansökningsdag.

Sista ansökningsdag för olika studieperioder:

Sista ansökningsdag är den 21/1 för start i mars.


Sista ansökningsdag är den 1/3 för start i april, maj.

 

Sista ansökningsdag är den 18/5 för start i augusti.

Sista ansökningsdag till Tyresö vuxenutbildning C3L är den 1/8 för start i augusti.


Sista ansökningsdag är den 10/6 för start i september.


Sista ansökningsdag är den 28/8 för start i oktober.


Sista ansökningsdag är den 17/11 för start i januari 2019.

EFTER det att du har sökt:

1. Du och mottagande utbildningsanordnare får ett utlåtande från Centrum Vux.

2. Av mottagande utbildningsanordnare får du ett antagningsbesked. Det är de som avgör om du blir antagen eller inte.

3. Efter det att du är klar med kursen beställer du betyg i kursen via den skola/kommun där du har studerat.

 

Om utbildningsanordnaren inte erbjuder dig plats kan du skicka en överklagan till Överklagandenämnden för beslut om eventuell omprövning. http://www.overklagandenamnden.se/

Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-11-04

 

Lämna till oss så här:

per post
CentrumVux
Marinens väg 30 A
136 81 Haninge

eller som scannat dokument till:
ike@haninge.se

eller lämna på
Receptionen på CentrumVux
Marinens väg 30,
ingång A plan 5 i Haninge

 

Överklaga ett beslut
Om du har fått ett negativt antagningsbesked, och du vill överklaga beslutet behöver du läsa här hur man går till väga på Skolväsendets Överklagandenämnd hemsida:

http://www.overklagandenamnden.se/

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng