Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Antagning till högskola/universitet

Information om hur betyg skickas till ”Antagningen” via CentrumVux!

Centrum Vux skickar in betyg till betygsdatabasen UHR (Universitets och högskolerådet) via en fil. Vi skickar in betygen så fort det är utfärdat.

 

Varför ser inte eleven sina betyg på antagning.se?

Först när eleven anmäler sig via antagning.se förs betyget automatiskt över från betygsdatabasen till antagningen.

Det tar minst en dag innan eleven kan se betyget på sina sidor.

Tänk på att det endast är examen och slutbetyg som förs över, samt enstaka kurser från Komvux.

 

Kontakta oss om du inte ser dina betyg på ”dina sidor” på antagning.se.

Kontaktperson på Centrum Vux:
Kübra Ugur
08-606 79 04
kubra.ugur@haninge.se

Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2016-04-14

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng