Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Beställ betyg

Beställning av betyg

Betygsdokumentet heter Utdrag ur betygskatalogen (tidigare Samlat betygsdokument). Du bestämmer själv om du vill ha med samtliga kurser som avslutats eller om du vill välja att ha med specifika kurser.

Du kan hämta betyget i receptionen, medtag giltig legitimation.

Studerar du i annan kommun ska betyget beställas via den kommun du skickat ansökan till. 

Du beställer betyg genom att maila till centrumvux@haninge.se följande:

  1. förnamn och efternamn,
  2. personnummer (8 siffror),
  3. adress om du behöver få det hemskickat, och det tar då några dagar extra för postgång
  4. samtliga kurser eller vilka specifika kurser du vill beställa
  5. om du vill hämta betygsdokumentet i receptionen eller få det hemskickat

 

Beställning av Slutbetyg (2350 poäng)

Sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2020.

Om du vill ha ett slutbetyg utfärdat så kontakta studie- och yrkesvägledare på Centrumvux. När du gör din anmälan, om att du vill ha ett slutbetyg, så ska du ha med dig dina betygsunderlag för slutbetyget. Detta gäller alla betyg förutom ännu ej satta betyg i pågående kurser. Anmälan till studievägledarna ska göras i god tid (4 veckor innan).

Vi utfärdar slutbetyg för de som är skrivna i Haninge kommun alternativt de som har betyg i sin senaste lästa kurs på Centrumvux.

 

Beställning av Gymnasieexamen (2400 poäng)

Gäller inte dig som tidigare har en av följande:

  • Gymnasieexamen
  • Slutbetyg
  • Avgångsbetyg
  • ”Intyg om allmän behörighet” från folkhögskolan
  • Utlåtande från UHR eller Bedömning från VHS där det framgår att du har grundläggande behörighet under förutsättningar att du uppfyller kraven i svenska, engelska och matematik

Ska du beställa utfärdande av dokument för Gymnasieexamen behöver du kontakta Studievägledarna i god tid (4 veckor innan).
Det gör du enklast genom att maila till syv@haninge.se. Skriv namn, personnummer och en kort beskrivning av ditt ärende. 

 

Betyg före kursslut? 

Om du sökt eller planerar söka till eftergymnasiala studier och behöver komplettera ansökningen med betygen före kursslut ska du först fråga läraren vid kursstart. Beställning av betyg före kursslut gör du via en blankett från receptionen.

 

 

 

 Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-11-06

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng