Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Prövningsinformation

Vem kan göra prövning?

Personer som har fyllt 20 år eller har avslutat sin gymnasieutbildning eller inte har påbörjat sin gymnasieutbildning kan göra en prövning. Du får inte vara inskriven på den kurs som prövningen avser.

Nya regler gällande särskild prövning vid Centrum Vux

Från och med hösten 2017 kommer särskild prövning att erbjudas två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Särskild prövning kommer i första hand att erbjudas elever vid Centrum Vux, och i andra hand boende i Haninge kommun. Övriga hänvisas till sin hemkommun eller andra anordnare.

 

Vilken kurslitteratur ska användas?

Information kring kurslitteratur lämnas vid informationsträffen.

 

Hur anmäler jag mig och vad kostar det?

 Du anmäler dig via formuläret  här. Ansökan lämnas eller skickas till receptionen.

Om du efter informationsträffen beslutar dig för att göra prövningen kommer en faktura att skickas till dig. Anmälningsavgiften är på 500 kronor per kurs (avgiften är bindande och återbetalas ej).

Får man tillbaka den administrativa avgiften om man inte genomför sin prövning?

Nej.

 

 

Observera!

  • En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på vår hemsida.
  • Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation).
  • Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.

 

 

     
     
     

 

 
Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-11-05

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng