Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Prövningsinformation

Vem kan göra prövning?

Personer som har fyllt 20 år eller har avslutat sin gymnasieutbildning eller inte har påbörjat sin gymnasieutbildning kan göra en prövning. Du får inte vara inskriven på den kurs som prövningen avser.

Kan jag göra prövning i Haninge om jag bor i annan kommun?

Ja, du är välkommen att göra prövning hos alla anordnare av vuxenutbildning. Du kan dock inte anmäla dig till samma prövning till två kommuner samtidigt.

Får man hjälp att läsa in kursen till prövningen på skolan?

Nej, den prövande ansvarar helt och hållet själv för att läsa in de kunskaper som motsvaras av kursplanen. Viss hjälp har du i de instruktioner som finns till flera ämnen.

Vilken kurslitteratur ska användas?

Det är upp till varje prövande. Här hittar du flera rekommendationer i flera ämnen. 

När får jag veta datumet för det muntliga provet?

Du får din muntliga tid den dag du skriver det skriftliga provet. Observera att du får en tid från någon dag till fyra veckor efter det skriftliga tillfället. Du kan inte flytta den muntliga prövningen till nästa prövningsperiod.

Hur anmäler jag mig och vad kostar det?

 Du anmäler dig via formuläret i här.

Anmälningsavgiften är på 500 kronor per kurs (avgiften är bindande och återbetalas ej) och du kommer att få en faktura hemskickad till dig.

Får man tillbaka den administrativa avgiften om man inte genomför sin prövning?

Nej.

När får jag kallelsen till prövning?

Du får kallelse en till två veckor före prövningstillfället.

 

Observera!

  • En prövning är en skriftlig och i de flesta fall även en muntlig examination på hela kursen, där du självständigt visar att du behärskar kunskapskraven utifrån kurs/ämnesplanen. Du får ingen handledning inför prövningen utom den information som finns på vår hemsida.
  • Både vid skriftligt och muntligt prov krävs legitimation (fotolegitimation).
  • Den prövande är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs.

 

 

     
     
     

 

 
Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-11-05

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng