Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Vårt utbud

Vilka utbildningar finns på Centrum Vux?

Hos oss på Centrum Vux kan du läsa SFI  (svenska för invandrare)
eller enstaka kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Vi erbjuder också yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial utbildning Yrkeshögskola (YH).
Läs mer om utbildningarna i vänster kolumn.


När börjar det?
Du kan välja att påbörja dina studier i januari (period 1) och
augusti (period 4)
och några få startar också i
mars (period 2) och i oktober (period 5).

Du kan studera olika snabbt på dag- eller kvällstid eller på flex.
I vänster kolumn läser du mer om studieformerna på Centrum Vux. 
Undervisningen på dagtid sträcker sig oftast inom vardagar inom kl 8.15 - 17.00 och på kvällar kl 17.30-20.30.

SFI
startar regelbundet och följer inte övriga skolans tider. Läs om SFI här.


Vilken nivå?
Vi har bland annat följande ämnen på grundnivå:
Matematik, Engelska, Svenska och Svenska som andraspråk.

Vi har bland annat följande ämnen på gymnasienivå:
Biologi, Fysik, Historia, Kemi, Matematik, Engelska, Religion, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk.

Är du osäker på vilken kunskapsnivå du har, kan du göra nivåtest för att få bättre uppfattning om på vilken nivå du har kunskaper och vilken nivå du ska söka näst. Kontakta studievägledare för att boka tid.
Skicka till e-post till syv@haninge.se.

 

Vad kan jag söka nu?
I aktuell katalog finner du vilka kurser och utbildningar som är sökbara kommande period.
De flesta kurser och utbildningar startar i januari (period 1) och i augusti (period 4). Man ansöker cirka 2 månader före start via hemsidan.
Det finns också några gymnasiala kurser som erbjuds start i mars (period 2) och i oktober (period 5).
Katalogen ser du i vänster kolumn. Den finns också bland annat mittemot receptionen i pappersformat.

Hur söker man?
Alla våra kurser och utbildningar söker du via vår hemsida.
Enda undantaget är SFI Svenska för Invandrare  och Yrkeshögskoleutbildning.
se SFI här 
se YH här. 


Vem får studera inom Haninges vuxenutbildning?

  • Du som är folkbokförd i Haninge.
    Är du inte det, ansök via vår hemsida och skicka sedan papperskopia till din hemkommun för godkännande.
  • Du som fyller 20 år under året får börja studera fr.o.m. den 1 juli
  • Du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.
  • Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd SFI nivå D eller motsvarande kunskaper i svenska.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du behöver ha hjälp med din studieplanering.

 Hjärtligt välkommen till Centrum Vux - skolan där man trivs!

 

 

 .

Publicerad av centrumvux@haninge.se
Senast uppdaterad 2017-02-10

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng