Centrumvux
TRANSLATE
Translate this page

Please select your language of choice in the list below.
You can close this dialog by clicking the "x" in the upper right corner.


Samhällsorientering

Samhällsorientering för dig som är ny i Sverige

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till en kurs på 72 timmar i samhällsorientering där du lär dig om hur svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter. 

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk du kan väl och hjälper dig som nyanländ till att snabbare komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Många kurser gör studiebesök hos myndigheter, kommunen eller på museum tex. Du får lyssna, fråga och diskutera. Samhällsorienteringen är gratis!

Kursen i samhällsorientering är uppdelad i fem block

Hälsa

Ny i Sverige

Arbete och utbildning

Demokrati

Barn och familj

Vem kan läsa samhällsorientering? 
- du som är folkbokförd i Sverige från och med 1 maj 2013,
- du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz,
- du som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
- du som är mellan 18 och 64 år.

Även du som har eller kommer att få en etableringsplan på Arbetsförmedlingen har rätt att läsa kursen. Du vänder dig då till din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information. 

Anmälan
Du kan anmäla dig genom att kontakta oss.

Telefon: 08 6067901

E-post: centrumvux@haninge.se

Besöksadress:  Riksäpplet, Marinens väg 30, ingång A, Receptionen plan 5

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om kursen.

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är ett gemensamt samordningskansli för de flesta kommuner i länet. Besök gärna den flerspråkiga hemsidan nyistockholm.se för mer information. 

Information om samhällsorientering - http://nyistockholm.se/wp-content/uploads/2013/05/Affisch-ver2-svenska-med-centrets-uppgifter.pdf

 

CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN   
TELEFON: 08-508 35 443 | EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE | WEBBPLATS: WWW.NYISTOCKHOLM.SE

 

 

I STOCKHOLMS LÄN

Publicerad av info@centrumvux.se
Senast uppdaterad 2017-05-18

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Telefon 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng