Vegas kommunikationer

Tåg

Haninge kommuns planer för stadsdelen Vega omfattar bland annat bostäder för cirka 10 000 människor och arbetsplatser och service. För att möta den befolknings- och trafikökningen behöver trafiksystemet utvecklas. Trafikverket kommer därför bygga en ny pendeltågsstation och en ny trafikplats på väg 73 vid Vega. Dessutom kommer trafikplats Handen att byggas om.

I dagsläget finns anslutning till motorvägen mot Stockholm i södra delen av Vega samt utanför kommungränsen i norr. Direktbuss går till Gullmarsplan (810) med tät trafik i rusningstid, det finns även en busslinje mellan Vega och Tungelsta (835). En tredje busslinje går mellan Haninge och Farsta (830), denna buss ansluter till pendeltåg i Haninge Centrum (5-7 minuter söder om Vega) och i Skogås (5-7 minuter norr om Vega).

Restiden med direktbussen till Gullmarsplan är cirka 15 minuter, med bil är tar det 15-20 minuter. Pendeltåget går fyra gånger i timman och tar cirka 30 minuter in till cityterminalen. Den nya pendeltågsstation som planeras vid Vega kommer att göra resan betydligt smidigare och snabbare.

För mer information se trafikverkets- och SL:s webbsidor.

Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2016-10-26

Information

SL informerar

Om du vill åka kollektivt till eller från Vega, så planerar du lätt din resa på Stockholms lokaltrafiks hemsida.
 
Planera resan på sl.se
Se hur busslinjerna går på SL:s linjekarta

Trafikverket informerar

Om Trafikplats Vega
Om Pendeltågstationen Vega

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Tfn 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng