Pendeltåg

En ny pendeltågsstation längs Nynäsbanan och en ny trafikplats på väg 73 planeras och ska byggas i den framväxande stadsdelen Vega i Haninge kommun, endast 20 minuter från Stockholm city.

Den 5 maj 2015 tas det första spadtaget för den nya pendeltågstationen. Den beräknas stå klar 2019. Då ska cirka 4 200 människor kliva på tåget på stationen i Vega och cirka 23 000 personer passera stationen i båda riktningarna. Resan mellan Vega och Stockholms central beräknas bli cirka 25 minuter och till Handen och därmed Haninge centrum handlar det om fem minuter. 

Den ökade tillgängligheten är en viktig faktor i Vega och fokus ligger på att underlätta för bussar, cyklister och gående. Busstorget kommer att finnas i direkt anslutning utanför entrén. Det blir dubbla rulltrappor och bra anslutningar för gående och cyklister med cykelparkering nära entrén. Nära stationen ska det finnas 200 parkeringsplatser och bra p-platser för funktionshindrade.  

Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2017-02-20

Mer information

Om du vill åka kollektivt till eller från Vega, så planerar du lätt din resa på Stockholms lokaltrafiks hemsida.
 
Planera resan på sl.se

Läs mer om den nya pendeltågstationen på

Trafikverkets hemsida

Broschyr om nya pendeltågstationen

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Tfn 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng