Färdigbyggt

Juni 2015

Vega juni 2015

2014 - Våren 2015
Haninge Bostäders hus i Vega. Foto: Fredrik Hjerling
 
Kärnhems hus i Vega. Foto: Fredrik Hjerling
 
Haninge Bostäders hus i Vega. Foto: Fredrik Hjerling
 
Haninge Bostäders hus i Vega. Foto: Fredrik Hjerling
 
Kärnhems hus i Vega. Foto: Fredrik Hjerling
 
 
 
Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2015-06-08

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Tfn 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng