Markanvisningstävling

Haninge kommun har under första halvåret 2016 genomfört en markanvisningstävling med syftet att hitta aktörer som ska kunna uppföra bostäder i Haninges nya gröna stadsdel Vega.

Bakgrund

Markanvisningstävlingen var indelad i fyra stycken delområden med byggrätter på mellan 4000 och 11 000 kvm BTA, alla med fri upplåtelseform. Intresset för tävlingen var stort och många intressanta tävlingsbidrag lämnades in. Kommunens jury eftersträvade entydlig arkitetkonisk variation inom och mellan de olika delområdena för att bidra till en attraktiv och dynamisk stadsmiljö. De vinnande tävlingsbidragen valdes ut efter en sammanvägd bedömning avanbudspris och tävlingsbidragets utformning.

Utsedda vinnare med kommentar från juryn:

Bonava och ALMA

Område 1 – Bonava och ALMA Arkitekter

”Projektet har ett generöst miljöarbete som gäller såväl tekniska system som gårdens utformning. Temat ”Familjeaktiviteter” ger projektet en sammanlänkande väv av aktiviteter och grönska. Ett stadsmässigt kvarter som genom lokaler i bottenvåning och variation bryter ned skalan och skapar dynamik och samtidigt något som passar väl in i vår vision för stadsdelen Vega.”

Wästbygg

Område 2 – Wästbygg och Sundell Arkitekter

”Förslaget har med en fin variation i material och volym tillsammans med tillgång till terrass från varje trapphus skapat stora kvaliteter på liten yta. Tillsammans med en bra mix av lägenhetsstorlekar, gott om cykelförvaring även för lådcyklar och bokaler med generös takhöjd, har man skapat ett riktigt fint projekt. Förutom att den fysiska miljön är guld värd så är huset miljöcertifierat med minst silver. Och som pricken över i:et har man lagt till ett eget signum för kvarteret med sin lysande gavelfasad som gör projektet till en värdig medlem i Vegafamiljen.”

Bolite och BAU

Område 3 – Bolite Bostäder och BAU

”Ett hus helt i trä som också vågar visa det. Projektets fokus på såväl ekologisk som social hållbarhet bidrar till att göra Vega till en grönare och skönare stadsdel. Det tillsammans med en spännande plan som tar hand om läget och ger de boende en närhet till naturen i nedskalad miljö. Med en inriktning mot de yngre som är på väg in på marknaden visar projektet att även ett modulsystem med små lägenheter kan innehålla stora ambitioner.”

Viktor Hansson och Vera arkitekter

Område 4 – Byggnadsfirman Viktor Hansson och Vera Arkitekter

”De två tegelhusen, lika men ändå olika med eleganta veckade fasader och generösa balkonger som kopplar till både natur och gata. En arkitektoniskt väl avvägd blandning av tegel och betong skapar en värdig avrundning på området. Även interiört övertygar förslaget med väl gestaltade planlösningar som gör att de som flyttar hit inte bara kommer vara stolta över sin stadsdel utan även över sitt hus.”

 

 

Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2016-07-06

Kontakt

Kaj Brantemark
Exploateringsingenjör
08-606 83 12
kaj.brantemark@haninge.se

Alex Barsati
Projektledare Vega
08-606 89 96
alex.barsati@haninge.se

MER INFORMATION

Program för markanvisningstävling

Frågor och svar

Investerardag

Vega Investerardag

Ett stort tack till alla som deltagit!

Presentationsmaterialet från seminariet
Trafikverkets prenentation

Vega Investerardag. Foto Eva Simonson


KONTAKT
Senada Custovic
Etableringsansvarig 
08-606 74 96
senada.custovic@haninge.se 

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Tfn 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng