Om Vega

Vega

Varför bygga i Vega?
Allt fler väljer att bosätta sig i Stockholm och behovet av nya bostäder är stort.
Haninge är en av Stockholms läns åtta regionala stadskärnor och här planerar och hoppas kommunen på en stor befolkningsökning de kommande åren. Framförallt vill man bygga nya bostäder i kollektivtrafiknära områden. Det är här Vega kommer in. Närheten till järnvägsspåret samt väg 73 gör det till ett perfekt område för en ny stadsdel. Med plats för cirka 10 000 invånare kommer Vega bli en viktig del av utvecklingen, inte bara i den regionala stadskärnan Haninge utan även för Stockholm.

Varför bo i Vega?
I stadsdelen Vega byggs det för livet. Vega kommer bli en levande stadsdel med blandad bebyggelse och goda kommunikationsmöjligheter. Här görs särskilda satsningar på gång- och cykelvägar och det kommer finnas torg, parker, handel och service.
Runt hörnet finns orörda naturstråk för avkoppling och fritid; mitt i området finns bland annat ett naturreservat med jättegrytor som skapades av inlandsisen. I Vega främjas en aktiv livsstil där det är möjligt att vara ekonomisk och klimatsmart på samma gång. Här är det nära till allt och enkelt att få ihop vardagen.

En hållbar stadsdel
I stadsdelen Vega är det hållbara samhället ett ideal. Hela planeringsprocessen har haft hög medvetenhet om de hållbarhetsperspektiv man behöver ta i beaktning för att stadsdelen ska kunna betraktas som hållbar. Ett led i detta arbete har varit det Hållbarhetsprogram man tagit fram för stadsdelen Vega. Här behandlas de tre aspekterna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, även om den ekologiska har fått en framtonad betydelse. Utifrån Hållbarhetsprogrammet för Vega har ett särskilt Ekologiskt hållbarhetsprogram antagits av Haninge kommun. Detta ska vara normgivande vid all nybyggnation i kommunen.


Publicerad av info@haninge.se
Senast uppdaterad 2016-01-27

Kontakt

Alex Barsati
Projektledare
Haninge kommun
08-606 89 96
alex.barsati@haninge.se

Mer information

Läs mer om den nya pendeltågstationen och den nya trafikplatsen på
Trafikverkets hemsida

Haninge kommun, 136 81 Haninge. Besöksadress: Rudsjöterrassen 2, Tfn 08-606 70 00, Fax 08-606 89 10, haningekommun@haninge.se


Stäng
Stäng